Klachtenfunctionaris

Wil je graag een klacht melden?

Geef jouw klacht door aan de klachtenfunctionaris Mvr. mr. M.B. de Vries via

Algemene voorwaarden: Klachten

  • Binnen 10 dagen na beëindiging van de zorg dient een eventuele klacht over de organisatie en/of zorgverlening schriftelijk te worden gemeld.
  • Binnen veertien dagen na ontvangst van de melding wordt de klacht verwerkt aan de hand van het formulier Melding Ter Verbetering.
  • Men kan zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van de Geboortekliniek of de tot daartoe bevoegde rechtbank bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht.
  • Een kopie van de klachtenprocedure is opvraagbaar bij de Geboortekliniek.