Borstvoeding

Borstvoeding is de beste start die je je baby kunt geven. Wij van Geboortekliniek Den Haag zullen er alles aan doen om jullie te ondersteunen en te begeleiden om van deze start een succes te maken. Onze kraamverzorgenden zijn opgeleid voor de begeleiding bij borstvoeding.
Geboortekliniek Den Haag hanteert de tien vuistregels gericht op borstvoeding van de WHO-Unicef.

De tien vuistregels van het WHO/Unicef
Geboortekliniek Den Haag draagt er zorg voor:

 1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier heeft,  dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken zorgverleners;
 2. dat alle betrokken zorgverleners de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dit beleid;
 3. dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven;
 4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven (als de baby aangeeft te willen drinken);
 5. dat aan moeders uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden;
 6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie;
 7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven;
 8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd;
 9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt;
 10. dat de instelling contacten onderhoudt met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij ouders verwijst naar borstvoedingsorganisaties.

Wat kun je van ons verwachten:
Je kunt van ons een goede en professionele begeleiding verwachten, zowel na de bevalling als tijdens de zwangerschap. Regelmatig wordt er vanuit de organisatie een borstvoedingsmiddag georganiseerd, zie hiervoor voorlichting.
Tijdens je kraam periode staat de kraamverzorgende voor je klaar om alle vragen te beantwoorden en  adviezen te geven, denk bijvoorbeeld aan:

 • Voedingssignalen herkennen
 • Huid op huid contact
 • Rooming-in
 • Goed aanleggen
 • Verschillende voedingshoudingen
 • Borstvoedingsorganisaties

Wat alvast goed is om te weten
Houd je baby na de geboorte met huid op huid contact bij je, zodat jullie rustig kennis kunnen maken en de baby ongestoord op zoek kan gaan naar de borst. Leg je baby binnen 1 uur na de geboorte aan de borst. Mocht dit wegens medische redenen niet haalbaar zijn, probeer dit dan zo snel mogelijk te doen of eerst bij de vader totdat de moeder dit kan overnemen.
Wij adviseren om zeker de eerste dagen de baby zo vaak mogelijk aan de borst te leggen en niet langer dan 2 à 3 uur tussen de voedingen te laten. Wil de baby eerder drinken dan om de 2 uur, dan mag dit altijd. Laat de baby afwisselend aan beide borsten drinken.

Flesvoeding
Indien je op verzoek van de verloskundige of uit eigen beweegredenen geen borstvoeding kan of wil geven, dan staan onze kraamverzorgenden voor je klaar om je ook daarin te begeleiden. Ook bij flesvoeding is een juiste begeleiding gewenst en kunnen al je vragen beantwoord worden. Bijvoorbeeld:

 • Welke voeding moet ik geven
 • Hoeveel moet mijn baby drinken
 • Hoe maak ik de voeding hygiënisch klaar
 • Hoe moet ik de voeding bewaren
 • Hoe geef ik mijn baby de fles op de juiste manier.

Bespreek jouw voedingskeuze met je verloskundige, zodat je een weloverwogen beslissing kunt maken.

Borstvoedingsorganisaties

Indien je na de kraamtijd vragen hebt of problemen ondervindt, dan zijn er borstvoedingsorganisaties die jou hierbij kunnen helpen:

Geboortekliniek

Telefoon: 070 305 18 70
www.geboortekliniek.nl
balie@geboortekliniek.nl

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk

Telefoon: 0343-576626
www.borstvoedingnatuurlijk.nl
info@borstvoedingnatuurlijk.nl

La Leche League Nederland

Telefoon: 0111-413189
www.lalecheleague.nl
info@lalecheleague.nl

Nederlandse vereniging van Lactatiekundigen

www.nvlborstvoeding.nl
info@nvlborstvoeding.nl

Overige belangrijke website:

www.borstvoeding.com